Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål.

Stiftelsen er avhengig av sponsormidler og gaver for å kunne oppfylle sin målsetting og gi et godt tilbud til barn, ungdom og unge voksne med fysisk funksjonshemming.

Fysioterapeutene ved senteret har enten bare deler av driftstilskudd fra kommunen, eller ingen driftstilskudd i det hele tatt. Vi skulle derfor krevd egenbetaling for de tjenestene vi yter. Vi har imidlertid valgt ikke å kreve betaling for det arbeidet vi utfører til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Både fysioterapeuter med og uten driftstilskudd tar derfor bare de egenandeler som Norsk Fysioterapeut Forbund i samarbeid med Helsedirektoratet har bestemt at skal gjelde for de som har driftstilskudd. Fra 1. januar innebærer dette en egenandel på maksimalt kr 1990 per år for pasienter over 16 år.

Ønsker du å gi en gave for å gjøre oss i stand til å hjelpe enda flere barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, så er vi veldig takknemlig.

Du kan i tilfelle bruke kontonummer 9525 06 31414

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top