Barnas Fysioterapisenter

Barnefysioterapi i Bergen. Barn 0-16 år, alle diagnoser og problemstillinger.

Barnas Fysioterapisenter tilbyr barnefysioterapi og behandling av barn i alle aldre med alle typer motoriske problemstillinger. Fysioterapeutene ved senteret er spesialist eller har videreutdanning i barnefysioterapi, og har lang erfaring og høy kompetanse i arbeid med små og store barn.

Senteret driver intensive grupper for barn med Cerebral Parese og andre motoriske problemer.

Diagnoser: Premature barn, forsinket utvikling, plexus parese, cerebral parese, ryggmargsbrokk, torticollis med mer.

Tverrfaglig samarbeid:
Vi samarbeider med både 1. og 2. linjetjenesten og med brukerorganisasjoner og fagmiljø i store deler av landet. Fysioterapeutene ved Barnas Fysioterapisenter har videreutdanning og spesialist utdanning innen henholdsvis barne- og ungdomsfysioterapi, nevrologisk fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, og manuellterapi. Øvrige fagpersoner benyttes fra 1. eller 2. linjetjenesten med utgangspunkt i hver enkelt brukers konkrete behov.

Telefon: 55 32 05 10
Besøksadresse: Solheimsgaten 9, 5058 Bergen
Bygget ligger i Solheimsviken, i Utrustningsbygget i 1. etasje.

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top