Intensiv motorisk trening i gruppe for barn med cerebral parese

Barnas Fysioterapisenter var de første i Norge som startet med intensiv motorisk trening i gruppe for barn med Cerebral Parese. Vi har drevet slike grupper fra 1998 og har etter hvert svært gode erfaringer med dem. Intensiv trening gir gode resultater i form av endring av barnas motorikk, og erfaringene viser at barna beholder det de har lært i gruppene dersom de bruker ferdighetene også etterpå. Vi har forskjellige modeller:

* 2 timer, 3 dager i uken i 6 uker
* 2 timer, 3 dager i uken i 4 uker
* 2 timer, 2 dager i uken i 6 uker

To fysioterapeuter leder gruppene. Vanligvis er det 6 barn i hver gruppe.
Gruppene settes sammen i forhold til alder og funksjonsnivå. Barna må ha følge av foreldre eller personale fra barnehage/skole fordi vi ønsker at barnets nærpersoner skal få opplæring i håndtering og trening av barna samtidig som barna trener på målrettete, funksjonelle aktiviteter som de har bruk for i dagliglivet. Målene settes i samarbeid med foreldre, barnehage / skole og kommunefysioterapeut. Treningen er intensiv og lekbasert.

Før og etter treningsperioden testes barna for at vi skal kunne registrere endring i barnas funksjonsnivå. Etter treningsperioden holder vi oppsummeringsmøte med foreldre og andre ledsagere der vi ønsker tilbakemelding for at tilbudet hele tiden skal være i utvikling for å kunne tilfredsstille brukernes ønsker og behov.

"Etter vårt 3-ukers intensive opphold hos Barnas Fysioterapisenter i april 2015 vil jeg si at de innfrir i aller høyeste grad, og at de har et svært godt utviklet tilbud innen opplæring. Jeg sammenligner BFS sitt tilbud med vår samlede erfaring, bl.a. med to tilsvarende intensive treningsopphold med ulike fysioterapeuter ved et sykehus i USA, bruk av kommunale og private fysioterapitjenester i vår kommune, samt vår erfaring med egentrening...Jeg mener bestemt at gutten vår sitt treningsutbytte i april, og hans vedvarende gode motivasjon og innsats under hele oppholdet, viser at Barnas Fysioterapisenter treffer blink med sitt tilbud. Jeg opplever det som et av de beste opplærings- og rehabiliteringstilbudene i landet"
Tilbakemelding fra far til gutt 5 år.

 

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top