Individuell Behandling

Individuell behandling av barn med CP, Downs Syndrom og andre syndromer, MMC, Plexus Brachialisparese, nevromuskulære sykdommer, JIA, Torticollis og premature barn
Har barnet ditt behov for individuell trening for å få et motorisk løft? Trenger du råd og veiledning angående barnets motoriske utvikling? Vi kan også tilby individuell intensiv trening. I samarbeid med foreldrene kommer vi frem til ønsket dose trening. Det er flere mulige modeller:

Intensiv individuell trening i perioder, f.eks.:
60 eller 90 minutter, 3 ganger i uken i 6-8 uker.
60 eller 90 minutter, 2 ganger i uken i 6-8 uker.
Langvarig regelmessig oppfølging, f.eks. en gang pr. uke i måneder
Kontroller for å se at utviklingen går som ønsket.
Undersøkelse for å vurdere om utviklingen er normal, og evt. for å foreslå videre henvisning.

Mange barn får intensive treningsperioder hos oss, og følges opp av kommunefysioterapeut mellom de intensive periodene. Foreldrene har rett til å velge selv hvor de ønsker at barnet skal få fysioterapibehandling. Vi samarbeider med kommunefysioterapeutene

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top