Tidlig stimulering og behandling av premature- og små barn med forsinket utvikling

Barn med forsinket utvikling kan ha nytte av stimulering og behandling for å komme i gang med utviklingen sin. Dette gjelder også premature barn. Hvis barnet beveger seg lite, får det heller ikke den mentale stimulering som er nødvendig for en harmonisk utvikling. Vi behandler barn fra 0 år, og anbefaler foreldre å ta tidlig kontakt dersom de oppdager at barnet ikke utvikler seg slik man forventer. Barnet behøver ikke ha noen diagnose.

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top