Bobath Behandling

Bobath - konseptet

 • - Er en tilnærmingsmåte som bygger på kunnskap om nervesystemets oppbygging, utvikling og funksjon. Var i utgangspunktet bygd på kliniske observasjoner.
 • - Er fra starten utviklet av Bertha (fysioterapeut) og Karel Bobath (lege). De startet opp Bobath – senteret i London, som er et utdanningssenter og et behandlingssenter for cerebral parese.
 • - Bobath konseptet er i stadig utvikling.
 • - Er ingen behandlingsmetode, men en helhetlig tilnærming til barnets totalfunksjon her og nå,- og i fremtiden.
 • - Tverrfaglig tilnærming til barn og voksne med skader i sentralnervesystemet.
 • - Knyttet til mestring av dagliglivets ferdigheter i hjem, barnehage / skole og fritid.
 • - Handler om problemmodifikasjon – livslang læring, men ikke helbredelse.
 • - Målet er større valgfrihet i forhold til bevegelser – fra totalmønsteret til gradering og seleksjon. Målet er frigjøring av bevegelser.
 • - Terapeutens oppgave er å tilrettelegge for barnets mestring og videre utvikling. Gjøre barnet kompetent og uavhengig. Vise hvilke valgmuligheter barnet har når det gjelder bevegelser, hvor mange veier som finnes til målet.
 • - Cerebral parese klassifiseres utfra grunntonus i kroppen, hvilke deler av kroppen som er mest involvert og generelt funksjonsnivå.
 • - Generell målsetting for Bobath - stimulering er frie bevegelser opp mot tyngdekraften.
 • - Viktige stikkord er inhibering og facilitering. Disse to henger nøye sammen. Alt som inhiberer unormale bevegelser og tonus,- faciliterer også normalisering av motorikken.

Tiltak:

 • - Sette igang eller guide et bevegelsesforløp.
 • - Bruke kontrollpunkt (keypoint).
 • - Gradere stimuli og vente på barnets motoriske svar.
 • - "Hands – off", dvs. at barnet overtar bevegelsessekvensene mest mulig selv. Dette for å få overføring av læring i dagliglivets situasjoner.
 • - Finne gode utgangsstillinger ved spising, av- og påkledning, bæring etc..
 • - Symmetri og midtstilling er viktige stikkord, dessuten å komme opp i vektbærende stilling.

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top