Psykomotorisk Behandling

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og derfor en viktig kilde til selvinnsikt. Når pusten holdes og musklene spennes, fortrenges stress, redsel og uro midlertidig. Spenninger som holdes over tid påvirker balansen, pusten og tilgangen til tanker og følelser. Når spenninger ikke reguleres med avspenning utvikles en vanespenning. Denne vanespenningen kan utvikles til kroniske smerter, som endrer kroppsopplevelsen,, påvirker selvfølelsen og kroppsbilde. Ved sykdom kan vanskelige følelser og kroppslige endringer være en del av bildet, og behandlingen kan bidra til en bedre kroppslig- og følelsesmessig balanse. Mestrings- og lekorienterte bevegelser i samspill blir vektlagt ved behandling av barn. Målet er at barna i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan kjennes vond, men også god å være i. Fysioterapeuten bidrar til at barnet føler sammenheng mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i hodet.

Hvem kan ha nytte av behandlingen?
- Barn og ungdom som føler seg stresset på skole eller i privatliv
- Barn og unge som opplever skolevegring eller mobbing
- Barn og unge med søvnvansker, hodepine og/eller nakke/ryggplager
- Barn og unge med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller andre psykiske vansker.

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top