Mer om Manuellterapi

Manuellterapeuter har en toårig masterutdanning i undersøkelse og behandling av lidelser i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Utdanningen dyktiggjør manuellterapeuten i analyse og vurdering av den nevro-muskulære- og biomekaniske funksjon i bevegelsesapparatet. Gjennom en generell, lokal og spesifikk undersøkelse vurderes kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabilitet og smerte. Manuellterapi omfatter, i tillegg til vanlige fysioterapeutiske behandlingsmetoder, spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Behandlingen kan innbefatte spesifikke leddmobiliseringsteknikker som artirkulering og manipulasjon (det vil si hurtige, mekaniske håndgrep for å bedre den lokale funksjon)

Linker

Her finner du en liste over linker til sider som kan være av interesse for deg:
www.manuellterapi.no
www.manuellterapeutene.org
www.ifompt.com
www.fys.no/VFMT.htm
CP foreningen
Norges Handikappforbund
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top