Stiftelsen

Bakgrunn:

Barnas Fysioterapisenter ble etablert i Bergen i 1998 som et fysioterapiinstitutt for barn 0-18 år. Som de første i Norge, startet senteret i 1998 i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen arbeidet med å utvikle et godt tilbud for intensiv motorisk trening for barn med cerebral parese. Siden har senteret regelmessig drevet intensive treningsgrupper for barn i Bergen og omegnskommunene.

Brukerne begynte etter hvert å etterspørre et tilbud også for de som etter hvert nærmet seg overgang ungdom / unge voksne. Samtidig signaliserte noen unge at de ville ønske å gå på treningsstudio, men at de ikke følte seg hjemme slike steder. Vi vet at mange mennesker med funksjonsnedsettelse strever med forskjellige fysiske plager. Det er også velkjent at både ungdom og voksne kan ha nytte av å trene for å vedlikeholde funksjon og være aktiv, samtidig som man forebygger sykdom og senskader.

Ideen om å lage et større senter med en avdeling for barn, en for ungdom / unge voksne og et tilrettelagt treningssenter til bruk på ettermiddagstid ble dermed født.

Driften av senteret:

Behandlingstilbudet Intensiv Habilitering innenfor ordningen Fritt Behandlingsvalg er finansiert av HELFO. Det er ingen egenandel.

Det øvrige behandlingstilbudet til barn er delvis finansiert ved driftstilskudd og refusjon fra HELFO til privatpraktiserende fysioterapeuter som leier lokaler på senteret. Behandlingen som utføres av Stiftelsens ansatte som ikke har drifttilskudd, er sponset av G.C.Rieber Fondene etter søknad fra den enkelte bruker. Brukere under 16 år betaler ingen egenandel. For brukere over 16 år følger vi takster som er fastsatt i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi".

Behandlingstilbudet for ungdom og unge voksne (15 - 35 år) med funksjonsnedsettelser er finansiert ved drifttilskudd fra Bergen Kommune og refusjon fra HELFO. For brukere over 16 år følger vi takster som er fastsatt i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi".

Idrettstilbudet på kveldstid for ungdom, delfinansieres av Idrettsavdelingen i Bergen kommune.
Idrettsservice finansierer også tilbud til overvektige barn hos oss 2 ganger i uken.

For å kunne videreføre senterets drift og behandlingstilbud er det nødvendig å få til en avtale om mer økonomisk støtte fra det offentlige til det arbeid som utføres av stiftelsens ansatte fysioterapeuter.

Styre:

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter ledes av et styre med følgende sammensetning:

Styreleder: Advokat Paal-Henrich Berle

Styremedlemmer: Jonas Fevang (Overlege), Jannike Rieber (Fysioterapeut)

Varamedlem: Fredrik Rieber Lensberg (Økonom)

Daglig leder for stiftelsen er Jannike Rieber

Regnskapsfører: E. Skogesal Regnskap

Revisor: Ernst & Young

Stiftelsens formål:

Stiftelsens formål er å gi fysioterapitilbud og annen behandling og trening, spesielt tilpasset barn, ungdom og unge voksne som har funksjonsnedsettelse og andre motoriske problemer. Dette skal blant annet gjøres ved å etablere, drifte og utvikle et fysioterapisenter tilpasset disse målgruppene. I tillegg skal Stiftelsen drive fagutvikling og delta i forskning til beste for slike barn, ungdom og unge voksne. Stiftelsen skal således ikke drive økonomisk næringsvirksomhet, og har ikke som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd skal benyttes til Stiftelsens formål.

Tilbud ved senteret:

Den 9. januar 2009 åpnet et 600 kvadratmeter topp moderne behandlings- og treningssenter for barn, ungdom og unge voksne opp til 35 år med bevegelseshemming i Solheimsgaten 9. Tilbudet for barn drives under navnet Barnas Fysioterapisenter og tilbudet for ungdom og unge voksne drives under navnet Turbo. Turbo står for Trening, Utfordring, Rehabilitering, Bevegelse og Optimisme.

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er fra 2017 godkjent som leverandør av spesialisthelsetjenesten intensiv habilitering innenfor ordningen Fritt Behandlingsvalg. 

Senteret tilbyr behandling hos høyt kvalifiserte fysioterapeuter med spesiell interesse og kunnskap om de utfordringene barn, ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. Cp og Ryggmargsbrokk er diagnoser vi har lang erfaring med. Men også trafikkskader, andre nevrologiske og nevromuskulære lidelser, syndromer og ortopediske problemstillinger vil naturlig høre hjemme her. Behandling kan gis individuelt eller i grupper, og om det skal være kortere intensive perioder eller mer langvarig oppfølging vil avhenge av den enkeltes behov.

Senteret tilbyr også gode og tilrettelagte treningsmuligheter, både med og uten veiledning, for de som ønsker å holde kroppen sin i aktivitet, og drive regelmessig trening på egen hånd.

Senteret ligger i 1. etasje i Bergen helsehus i Solheimsviken, med rikelig med parkeringsplasser rett utenfor døren.

Det er 5 store behandlingsrom, der det gis individuell behandling. Det er 3 treningssaler til gruppebehandling eller til egentrening. Senteret har også en utfordrende klatrevegg med klatresko til utlån. Det er rikelig med treningsutstyr for de fleste behov.

Ved hjelp av pasientløfter kan rullestolbrukere komme enkelt fra stolen til ergometersykkel eller andre treningsapparater.

Et stort kjøkken fungerer som en møteplass for ungdom og unge voksne,- f.eks for en prat over litt kaffe eller frukt etter treningsøkten eller behandlingen. Det er innredet 2 venterom, et for barn og foreldre og et for ungdom. I tillegg er det flere rullestolsvennlige wc og dusjer. Oppe har Drevelin ortopedi kontor og verksted. Drevelin kan hjelpe med ortoser og andre ortopediske hjelpemidler.

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top