Ring oss på 55 32 05 10 

Fysioterapi for barn og ungdom i Bergen

Fysioterapi for barn og ungdom i Bergen

Logo - Turbo

TURBO MANUELL - OG FYSIOTERAPI

Turbo tilbyr manuellterapi og fysioterapi for barn og voksne med nakke-, rygg- og andre muskel-/skjelettplager i Bergen. Vår manuellterapeut har henvisningsrett og sykemeldingsrett.

Bestill time
Logo - Barnas Fysioterapisenter

Barnas Fysioterapisenter

Barnas Fysioterapisenter er et behandlingssenter for barn i alderen 0-18 år, med alle typer diagnoser og motoriske problemstillinger. Fysioterapeutene våre er spesialister eller har videreutdanning i barnefysioterapi, lang erfaring og høy kompetanse innen arbeid med barn.

Bestill time
Ikon blomst

Intensiv habilitering

Barnas Fysioterapisenter er godkjent av HELFO som leverandør av spesialisthelsetjenesten intensiv tverrfaglig habilitering innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg. Godkjenningen gjelder rehabilitering og intensiv habilitering av barn til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade.

TURBO TRENINGSSENTER

Turbo er et tilrettelagt treningssenter for ungdom og unge voksne i alderen 14-35 år med funksjonsnedsettelse.

TURBO FOR UNGE

Turbo tilbyr undersøkelser og behandling hos høyt kvalifisert fysioterapeut med mastergrad i nevrologisk fysioterapi og spesiell interesse og kunnskap om de utfordringene ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. For ungdom og voksne i alder 18-35 år.

Behandling av motoriske problemstillinger

Barnas Fysioterapisenter og Turbo er et behandlingssenter for barn og unge i Bergen. Vi tilbyr også psykomotorisk fysioterapi for ungdom opp til 18 år. Vår manuellterapeut tar imot pasienter i alle aldre. Målet vårt er å bidra til at våre brukere kan få hjelp til å utnytte sitt utviklingspotensiale maksimalt og oppnå best mulig funksjon i dagliglivet. 

  • BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI
  • NEVROLOGISK FYSIOTERAPI
  • PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI
  • MANUELLTERAPI

Kontakt oss gjerne på telefon!

Ring oss på 55 32 05 10

Gaver og donasjoner

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en ideell organisasjon som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til stiftelsens formål. Gaver og donasjoner tas imot med stor takknemlighet. Ønsker du å gi et bidrag for å hjelpe flere barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, kan du benytte kontonummer 9525 06 31414.

Du kan også velge å støtte oss med din Grasrotandel.

Trening gir mening