BarneFysioterapi i Bergen

Et behandlingssenter for barn med motoriske utfordringer

Hva gjør vi?

Barnas Fysioterapisenter tilbyr barnefysioterapi og behandling av barn i alle aldre med alle typer motoriske problemstillinger. Vi tilbyr behandling i intensive grupper eller individuelt for barn, blant annet:

  • premature barn
  • forsinket motorisk utvikling
  • plexus parese
  • cerebral parese
  • diverse Nevromuskulære problemstillinger
  • ryggmargsbrokk
  • torticollis
  • Idrettsskader

Hvem er vi?

Fysioterapeutene ved Barnas Fysioterapisenter er spesialister eller har videreutdanning i barnefysioterapi, og har lang erfaring og høy kompetanse i arbeid med små og store barn.

Hvordan jobber vi?

Vi samarbeider med både 1.- og 2.- linjetjenesten og med brukerorganisasjoner og fagmiljø i store deler av landet. Øvrige fagpersoner benyttes fra 1.- eller 2.-linjetjenesten
med utgangspunkt i hver enkelt brukers konkrete behov.

Hvor finner du oss?

Vi holder til i Helsehuset Solheimsviken som er i samme hus som legevakten. Våre lokaler ligger i første etasje.

Solheimsgaten 9B
5058 Bergen

55 32 05 10

Fri Behandling

Barnas Fysioterapisenter får ikke betalt av Bergen Kommune, Helfo eller andre offentlige instanser for nødvendig behandling hos våre fysioterapeuter uten driftstilskudd.

Fra 2017 yter GC Rieber Fondene etter søknad, støtte til fri behandling for barn som fagpersonene våre vurderer at har behov for vårt tilbud.