Fagpersoner med høy kompetanse og stort engasjement

Behandlere Stiftelsens formål

Vårt tilbud

I 2008 åpnet et 600 kvadratmeter topp moderne behandlings- og treningssenter for barn, ungdom og unge voksne opp til 35 år med bevegelseshemming i Solheimsgaten 9. Senteret tilbyr fysioterapi for barn, intensiv habilitering, manuell terapi, nevrologisk fysioterapi for unge og treningssenter for ungdom og unge voksne. Tilbudet for barn drives under navnet Barnas Fysioterapisenter og tilbudet for ungdom og unge voksne drives under navnet Turbo. Turbo står for Trening, Utfordring, Rehabilitering, Bevegelse og Optimisme.

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er fra 2017 godkjent som leverandør av spesialisthelsetjenesten intensiv habilitering innenfor ordningen Fritt Behandlingsvalg. I 2023 avvikles ordningen fritt behandlingsvalg. I 2023 inngikk Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter avtale med helse Vest RHF om levering av spesilisert rehabilitering til barn og unge 0-18 år med komplekse habiliterings- og rehabiliteringsbehov. 

Senteret ligger i 1. etasje i Bergen helsehus i Solheimsviken, med rikelig med parkeringsplasser rett utenfor døren.

Vi har 6 store behandlingsrom, der det gis individuell behandling. Det er 3 treningssaler til gruppebehandling eller til egentrening. Senteret har også en utfordrende klatrevegg med klatresko til utlån. Treningshallene har rikelig med treningsutstyr for de fleste behov.

Ved hjelp av pasientløfter kan rullestolbrukere komme enkelt fra stolen til ergometersykkel eller andre treningsapparater.

Et stort kjøkken fungerer som en møteplass for ungdom og unge voksne,- f.eks for en prat over litt kaffe eller frukt etter treningsøkten eller behandlingen. Det er innredet 2 venterom, et for barn og foreldre og et for ungdom. I tillegg er det flere rullestolsvennlige wc og dusjer. Vi samarbeider med Drevelin ortopedi verksted som kan hjelpe med ortoser og andre ortopediske hjelpemidler.

Historikk

Barnas Fysioterapisenter ble etablert i Bergen i 1998, som et fysioterapiinstitutt for barn 0-18 år. Som de første i Norge startet senteret, i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen, arbeidet med å utvikle et godt tilbud for intensiv motorisk trening for barn med cerebral parese. Siden har senteret
regelmessig drevet intensive treningsgrupper for barn i Bergen og omegnskommunene.

Brukerne begynte etter hvert å etterspørre et tilbud også for de som nærmet seg overgang ungdom / unge voksne. Samtidig signaliserte noen unge at de ville ønske å gå på treningsstudio, men at de ikke følte seg hjemme slike steder. Vi vet at mange mennesker med funksjonsnedsettelse strever med forskjellige fysiske plager. Det er også velkjent at både ungdom og voksne kan ha nytte av å trene for å vedlikeholde funksjon og være aktiv, samtidig som man forebygger sykdom og senskader.

Ideen om å lage et større senter med en avdeling for barn, en for ungdom / unge voksne og et tilrettelagt treningssenter til bruk på ettermiddagstid ble dermed født.

Høsten 2008 etablerte Jannike Rieber en allmenn stiftelse, Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter, og ga Barnas Fysioterapisenter som gave til stiftelsen. Det ble inngått leiekontrakt for velegnete lokaler i Solheimsviken. Ragna Sofie og Christian Rieber finansierte oppussing og innredning av et stort og moderne behandlings- og treningssenter, med spesialutstyr tilpasset barn og unge med funksjonsnedsettelser. Familieselskapet Javipa AS sikret kapital slik at senteret hadde det nødvendige finansielle grunnlaget og kunne benytte finansinntekter til drift. Stiftelsen Anna Jebsens Minde bidro med midler til klatrevegg og annet treningsutstyr. G.C.Rieber Fondene bevilget støtte til driften de første ni årene.

I november 2008 kunne vi på bakgrunn av all denne private innsatsen åpne et nytt, stort behandlings- og treningssenter, Barnas Fysioterapisenter og Turbo i Solheimsviken, med re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og unge voksne i alder 0 til 35 år, og et flott treningssenter med ettermiddagstilbud til unge i alder 14 til 35 år. Stifteren Jannike Rieber og brukernes store drøm om et spennende og høyt kvalifisert behandlings- og opptreningssenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser var dermed gått i oppfyllelse.

Senteret er under stadig utvikling.

Stiftelsens formål

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter ble etablert i 2008 for å gi barn og unge med funksjonsnedsettelser og andre motoriske problemstillinger et unikt habiliterings- og rehabiliteringstilbud, tilpasset deres individuelle behov. Senteret har som mål å arbeide kunnskapsbasert og tverrfaglig sammen med alle aktuelle yrkesgrupper for at brukerne skal få et helhetlig (re-) habiliteringstilbud. I tillegg skal stiftelsen drive fagutvikling og delta i forskning til beste for barn, ungdom og unge voksne. Stiftelsen skal således ikke drive økonomisk næringsvirksomhet, og har ikke som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd skal benyttes til stiftelsens formål.

Driften av senteret

Behandlinstilbudet Intensiv habilitering finansieres gjennom avtale med Helse Vest RHF. Det er ingen egenandel.

Behandlingstilbudet Intensiv Habilitering innenfor ordningen Fritt Behandlingsvalg er finansiert gjennom overgangsordning i 2023 av HELFO. Det er ingen egenandel.

Det øvrige behandlingstilbudet til barn er delvis finansiert ved driftstilskudd og refusjon fra HELFO til privatpraktiserende fysioterapeuter som leier lokaler på senteret. Behandlingen som utføres av Stiftelsens ansatte uten drifttilskudd, blir betalt av G.C.Rieber Fondene etter søknad fra den enkelte bruker. Brukere under 16 år betaler ingen egenandel.

Behandlingstilbudet for ungdom og unge voksne (14 - 35 år) med funksjonsnedsettelser er finansiert ved drifttilskudd fra Bergen Kommune og refusjon fra HELFO. For brukere over 16 år følger vi takster som er fastsatt i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi".

Idrettstilbudet på kveldstid for ungdom, delfinansieres av Idrettsavdelingen i Bergen kommune.
Idrettsservice finansierer også tilbud til overvektige barn.

For å kunne videreføre senterets drift og behandlingstilbud er det nødvendig å få til en avtale om mer økonomisk støtte fra det offentlige til det arbeid som utføres av stiftelsens ansatte fysioterapeuter.

 

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter ledes av et styre med følgende sammensetning:
Styreleder: Advokat Paal-Henrich Berle
Styremedlemmer: Fredrik Rieber Lensberg (Økonom), Jannike Rieber (Fysioterapeut)
Daglig leder for stiftelsen er Camilla Skagen
Regnskapsfører: SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner
Revisor: Ernst & Young

Våre behandlere

Ansatt Jannike

JANNIKE RIEBER

Senior rådgiver

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF

Jannike har lang erfaring som barnefysioterapeut fra 1977, og har jobbet både i habiliteringstjenesten, kommunehelsetjenesten og privat. Utdannet fysioterapeut fra Oslo 1976. Videreutdannelse fra College of Health & Rehabilitation Sciences, Sargent College, Boston University, USA. Videreutdannelse i Veiledningspedagogikk fra Høgskolen i Bergen.

Jannike har deltatt i en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter og er medforfatter i artikler publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Hun er tilknyttet intensiv habilitering.

Jannike er stifter av senteret og var daglig leder fra 2008 frem til 2021. Hun er i dag senior rådgiver i Stiftelsens administrasjon og styremedlem.

 

Ansatt Camilla

Camilla Skagen

Daglig leder 

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF, Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Camilla har lang erfaring som barnefysioterapeut og som leder for ergo- og fysioterapiavdeling i kommunehelsetjeneste. Hun har jobbet ved senteret fra 2014. Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2005. Hun har mastergrad i kunnskapsbasert praksis i helsefag fra Høgskolen på Vestlandet 2019.

Camilla jobber med barn 0-16 år med:·

- nevromuskulære tilstander som cerebral parese
- forsinket eller avvikende motorisk utvikling
- ortopediske problemstillinger

- opptrening etter botox-injeksjoner eller operasjoner

- intensiv habilitering

 

Camilla deltar i fagutviklings- og forskningsprosjekter ved senteret.

 

Ansatt Line

line gjerstad

Administrasjonskoordinator

Line er utdannet pedagog og har arbeidet som administrasjonskoordinator ved senteret siden 2019.

Line har lang erfaring innen hotellvirksomhet og har ansvar for miljø, mottak av pasienter, administrerer timebestillinger, taxibestillinger, telefon, e-post, fakturering og diverse kontorarbeid.

 

Ansatt Chatrine

Chatrine Johannesen

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF

Chatrine har lang erfaring som barnefysioterapeut, og har jobbet ved senteret fra 2005. Chatrine er utdannet fysioterapeut i Bergen 1997.

Hun arbeider med barn 0-16 år med:

· forsinket eller avvikende motorisk utvikling
· nevromuskulære tilstander f.eks cerebral parese
· leieasymmetri og torticollis
· deformiteter f.eks dysmeli
· hoftelidelser f.eks calve leg perthes
· ortopediske problemstillinger som hypermobilitet/instabilitet i ledd, fotfeilstillinger
· behandling/opptrening etter idrettsskader
· opptrening etter operasjoner

 

Ansatt Frode

Frode Endresen

Manuellterapeut og fysioterapeut

Frode er utdannet fysioterapeut ved University of Northumbria at Newcastle 2001 og har gjennomført klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi ved Universitetet i Bergen 2010.

Har blant annet videreutdanning i manuellterapi for barn, videreutdanning i barne og ungdomsfysioterapi fra Høyskolen i Oslo 2006, videreutdanning i medisinsk treningslære og medisinsk treningsterapi.

Frode har lang erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne fra kommunehelsetjenesten, sykehus og privat praksis. Har i 10 år forelest og vært sensor fitness deltid, Norges Idrettshøgskole.

Frode jobber med spedbarn, barn, ungdom og voksne.

Ansatt Kamilla

Kamilla Arnevik Austrheim

Spesialfysioterapeut

Master i klinisk nevrologisk fysioterapi, voksne

Kamilla har lang erfaring som fysioterapeut fra spesialisthelsetjenesten / sykehus, og har jobbet ved senteret fra 2012. Utdannet fysioterapeut ved Northumbria University i Newcastle, UK, 2001. Mastergrad i klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne, fra Universitetet i Tromsø 2016. Diverse Bobath-kurs og kurs innen ABC-konseptet. Hun arbeider med ungdom og unge voksne opptil 35 år med:

· nevrologiske tilstander (medfødte / ervervet)
· ulike nevromuskulære tilstander
· funksjonsnedsettelse
· grupper for unge med MS (under 35 år)
· individuelle treningsprogram til egentrening på Turbo treningssenter

Kamilla deltar i fagutviklings- og forskningsprosjekter ved senteret og har publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Ansatt Celine

Celine Christensen

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF

Celine har lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom i kommunehelsetjenesten og på institutt, og har jobbet ved senteret siden 2011. Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2005. Videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi fra Høyskolen i Oslo. Idrettspsykologi. Diverse fordypningskurs.

Celine jobber med barn 0-18 år, bl.a. med følgende problemstillinger:

· nevromuskulære tilstander som cerebral parese
· forsinket eller avvikende motorisk utvikling
· opptrening etter operasjon eller idrettsskade

- fotfeilstillinger, hoftelidelser, hypermobilitet, instabilitet
· smerteproblematikk
· intensiv habilitering

Ansatt Christine

Christine Fosse

Spesialfysioterapeut, barn

Christine har lang erfaring som barnefysioterapeut, og har jobbet ved senteret fra 2007. Utdannet fysioterapeut i Hamburg, Tyskland, 1998; norsk autorisasjon som fysioterapeut 2007. Videreutdanning innen Sansemotorisk integrasjon etter Jean Ayres og Bobath- konsept for barn. Videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi fra Høyskolen i Oslo. Diverse fordypningskurs.

Christine arbeider med barn 0-16 år med:

· forsinket eller avvikende motorisk utvikling
· asymmetrier
· nevromuskulære tilstander som f.eks CP
· muskelsykdommer
· gen- eller kromosomfeil, f.eks Downs syndrom
· barn med hypermobilitet/instabilitet, smerter og feilstillinger i ledd
· opptrening etter Botox eller operasjoner
· intensiv habilitering

Ansatt Kristel

Kristel Engeset

Spesialfysioterapeut, barn

Kristel har lang erfaring som barnefysioterapeut fra kommunehelsetjenesten, og har jobbet ved senteret fra 2018. Kristel ble utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen i 2006. Hun har videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi fra Høyskolen i Oslo. Diverse fordypningskurs.

Kristel arbeider med barn 0-16 år med:

· forsinket eller avvikende motorisk utvikling
· asymmetrier
· nevromuskulære tilstander som f.eks cerebral parese
· scoliose
· grupper for barn med Downs syndrom
· barn med hypermobilitet/instabilitet, smerter og feilstillinger i ledd
· opptrening etter Botox eller operasjoner
· intensiv habilitering

Kristel deltar i fagutviklings- og forskningsprosjekter ved senteret,

Ansatt Sofie

Sofie Olsholt

Spesialfysioterapeut, barn

Sofie har arbeidet ved senteret fra 2019. Sofie er utdannet fysioterapeut fra OsloMet 2018 og har videreutdanning fra Høgskulen på Vestlandet innenfor tverrfaglig rehabilitering. Hun tar videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi og er tilknyttet intensiv habilitering. Sofie har tidligere studiespesialisering med fordypning i toppidrett. Hun har påbegynt master i klinisk nevrologisk fysioterapi for barn høsten 2022.

Sofie arbeider med barn 0-16 år med:

· forsinket eller avvikende motorisk utvikling
· asymmetrier
· nevromuskulære tilstander som f.eks cerebral parese
· idrettsskader
· barn med hypermobilitet/instabilitet, smerter og feilstillinger i ledd
· opptrening etter Botox eller operasjoner
· intensiv habilitering

- Sofie administerer gruppetilbudet «Gøy med Gym» for barn med overvekt. 

 

Ansatt Anne Marte

Anne Marte Bjerkedal

Fysioterapeut 

Anne Marte har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Kvinne- og barneklinikken på Oslo Universitetssykehus med blant annet barn med nevromuskulære lidelser, traumatiske hodeskader og motoriske vurderinger. Hun er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo i 2013. Hun tok videreutdanning i fysioterapi for barn og ungdom i 2017. 

Anne Marte arbeider med barn 0-16 år med:

· forsinket eller avvikende motorisk utvikling
· nevromuskulære tilstander som f.eks cerebral parese
· barn med hypermobilitet/instabilitet, smerter og feilstillinger i ledd
· opptrening etter Botox eller operasjoner
· intensiv habilitering

 

Anne Marte jobber i tillegg på Turbo treningssenter.

 

Randi Holm Myking

Randi Holm myking

Spesialergoterapeut

Master i kreative fag og læringsprosesser

Randi har jobbet ved senteret fra 2021. Randi har lang erfaring fra klinikken som spesialergoterapeut i spesialisthelsetjenesten ved Haukeland Universitetssykehus plastikkkirurgen, brannavsnittet, og ergoterapi poliklinikk. Randi har flere fordypningskurs innenADL-funksjon og håndmotorikk.

Randi har også lang erfaring som lærer og sensor ved blant annet ergoterapeututdanningen på Høgskolen i Bergen. 

Randi deltar i fagutviklings- og forskningsprosjekter ved senteret.

Randi er del av tverrfaglig team i intensiv habilitering.

Stine Alp

Stine Alp

Lege

Spesialist i pediatri og spesialist i allmennmedisin.

Stine er medisinsk ansvarlig for intensiv habilitering og har arbeidet ved senteret siden 2019.

 

Stine har lang erfaring fra fastlegepraksis og fra klinikken i spesialisthelsetjenesten. 

 

Ansatt Anngunn

anngunn kjøsnes

Idrettspedagog

Anngunn har arbeidet ved senteret siden 2022. Hun er utdannet idrettspedagog og er del av tverrfaglig team i intensiv habilitering.

Anngunn har allsidig erfaring fra habilitering av barn og voksne fra Sunnaas Sjukehus, Beitostølen Helsesportsenter, og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Anngunn har erfaring i å tilrettelegge og lede ulike lystbetonte aktiviteter individuelt og i gruppe, både i gymsal, basseng og ute i friluft. 

Anngunn tar videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har erfaring som svømmeinstruktør for barn med og uten funksjonsnedsettelse.

Jobber i tillegg som instruktør på Turbo treningssenter og Gøy med Gym.

Kine Melfald Tveten

Høgskolelektor, PhD

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF

Kine har erfaring fra arbeid med barn, ungdom og unge voksne i alderen 0-35 år med hovedvekt på barn 0-12 år. Hun har jobbet ved senteret fra 2012. Utdannet fra Profesionshøjskolen Metropol, København 2011. Hun har mastergrad i fysioterapivitenskap fra Universitetet i Bergen 2013, og avsluttet sin doktorgrad ved Høgskolen i Bergen i 2022.

Kine har arbeidet med fagutvikling og forskning gjennom ulike prosjekter ved senteret, og har hatt ansvar for en rekke presentasjoner og publikasjoner i norske og utenlandske tidsskrifter. Hun jobber nå med prosjektet Trening gir mening i forbindelse med intensiv habilitering.

 

Ansatt Signe

Signe Havnen 

Fysioterapeut

Signe er fysioterapeut på ettermiddag på Turbo treningssenter. Har jobbet på senteret siden 2018. Signe har erfaring fra arbeid med barn og unge i spesialisthelsetjenesten og alle aldre i kommunehelsetjenesten.

 

Pernille Marie Skjold

Pernille Marie Skjold

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Høyskolen på Vestlandet 2018. Hun har erfaring med barn og ungdom fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Pernille er i morspermisjon.