Turbo

Hva gjør vi?

Turbo tilbyr behandling hos høyt kvalifiserte fysioterapeuter med mastergrad i nevrologisk fysioterapi, og spesiell interesse og kunnskap om de utfordringene ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. Vi har lang erfaring med diagnosene cerebral parese og ryggmargsbrokk, men også med trafikkskader, andre nevrologiske og nevromuskulære lidelser, syndromer og ortopediske problemstillinger. 

Behandling hos Fysioterapeut

Behandling kan gis individuelt eller i grupper, og om det skal være kortere intensive perioder eller mer langvarig oppfølging vil avhenge av den enkeltes behov. Vi tilbyr også grupper for unge voksne med multippel sklerose. Etter individuell behandling kan du få tilbud om videre trening på Turbo Treningssenter. 

Kort ventetid — Refusjonsrett

KONTAKT OSS GJERNE FOR TIMEBESTILLING

Solheimsgaten 9B
5058 Bergen

55 32 05 10
 post@bfsnett.no

Turbo Manuell- og Fysioterapi

Hva gjør vi?

Turbo Manuell- og Fysioterapi tilbyr undersøkelser og behandling av nerve-, muskel- og skjelettlidelser av både voksne og barn. 

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettlidelser med en masterutdanning fra Universitetet i Bergen (Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi). Gjennom en generell, lokal og spesifikk undersøkelse vurderes kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabilitet og smerte. Manuellterapi omfatter, i tillegg til vanlige fysioterapeutiske behandlingsmetoder, spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Behandlingen kan innbefatte spesifikke leddmobiliseringsteknikker som artirkulering og manipulasjon (det vil si hurtige, mekaniske håndgrep for å bedre den lokale funksjon)

Behandling hos manuellterapeut

Manuellterapeuten kan ta imot pasienter uten henvisning fra lege. Manuellterapeuter er primærkontakter. Han kan også henvise videre til legespesialist, radiologiske undersøkelser som MR, røntgen, CT eller ultralyd, samt sykemelde inntil 12 uker.

Kort ventetid — Akutthjelp — Refusjonsrett

Bestill time via vår booking

Bestill time

Solheimsgaten 9B
5058 Bergen

55 32 05 10
 post@bfsnett.no

Turbo Treningssenter

Treningssenter for ungdom og unge voksne

Senteret tilbyr gode og tilrettelagte treningsmuligheter, både med og uten veiledning av fysioterapeut, for de som ønsker å holde kroppen sin i aktivitet, og drive regelmessig trening på egen hånd. Vi skal legge til rette for at alle, uavhengig av funksjonsnivå, skal få oppleve bevegelse og glede i et sosialt fellesskap. Trening på Turbo krever ikke rekvisisjon fra lege. Turbo gir tilbud til unge i alderen 14-35 år.

Du kan trene selv om du har disse utfordringene:

 • cerebral parese
 • ryggmargsbrokk
 • trafikkskade
 • nevrologiske lidelser
 • nevromuskulære lidelser
 • ortopediske problemstillinger

TURBO STÅR FOR

TRENING

UTFORDRING

REHABILITERING

BEVEGELSE

OPTIMISME

Vi tilbyr

 • Rullestoltilpassede toaletter og dusj

 • Klatrevegg med klatresko til utlån

 • Pasientløfter for rullestolbrukere

 • 3 treningssaler til gruppebehandling eller egentrening

 • Rikelig med parkeringsplasser rett utenfor døren

 • Nærhet til Bybane

Åpningstider - egentrening

Mandag fra kl. 16:00 - 20:00
Onsdag fra kl. 16:00 - 19:00
Torsdag fra kl. 16:00 - 20:00

Vil du trene hos Turbo?

Kontakt oss gjerne eller kom innom for en hyggelig prat!

Solheimsgaten 9B
5058 Bergen

55 32 05 10
 post@bfsnett.no

Turbo Treningssenter er støttet av Idrettsservice Bergen kommune. 

Gøy med gym

Gruppetrening for barn med overvekt

Gøy med gym er et aktivitetstilbud for barn og unge med overvekt og arrangeres på kveldstid to ganger i uken. Formålet med tilbudet er å stimulere til aktivitetsglede og bevegelsesmestring for barn og unge med overvekt. Vi samarbeider med Idrettsservice i Bergen kommune.

 

HVEM PASSER GØY MED GYM FOR?

 • Barn/ ungdom med overvektproblemer i alderen 7 til 15 år.   
 • Barn/ ungdom som faller ut av vanlige fritidsaktiviteter på grunn av overvekt
 • Barn/ ungdom som ønsker å møte andre i samme situasjon
 • Barn/ ungdom som ønsker en gøy og variert trening
 • Barn/ ungdom med overvekt som ønsker å prøve noe nytt der de får tettere oppfølging av fagpersoner for å oppnå lavere vekt og høyere aktivitetsnivå.

TURBO STÅR FOR

TRENING

UTFORDRING

REHABILITERING

BEVEGELSE

OPTIMISME

HVA gjør vi på Gøy med gym? 

 • Vi har varierte inne- og uteaktiviteter, styrke-, balanse- og utholdenhetstrening
 • Gir informasjon til barna / ungdommene om fysisk aktivitet
 • Gir informasjon til foreldre og andre nærpersoner

Åpningstider - PÅMELDING

Gruppe 1. Barn fra 7 til 10 år: Mandager og onsdager klokken 16.45-17.45. 
Gruppe 2. Barn fra 11 til 15 år: Mandager og onsdager klokken 17.45-18.45 

HVORDAN MELDER MAN SEG PÅ GØY MED GYM? 

Ta kontakt med oss på sofie@bfsnett.no eller tlf: 55 32 05 10 


Deltakeravgift kr. 350,-/semester. Faktura blir tilsendt per e-post. 

 

Solheimsgaten 9B
5058 Bergen

55 32 05 10
 post@bfsnett.no

Gøy med Gym er støttet av Idrettsservice Bergen kommune.