Fysioterapi for barn og ungdom i Bergen

Fysioterapi for barn og ungdom i Bergen

Logo - Turbo

TURBO MANUELL - OG FYSIOTERAPI

Turbo tilbyr manuellterapi og fysioterapi for barn og voksne med nakke-, rygg- og andre muskel-/skjelettplager i Bergen. Vår manuellterapeut har henvisningsrett og sykemeldingsrett.

Bestill time
Logo - Barnas Fysioterapisenter

Barnas Fysioterapisenter

Barnas Fysioterapisenter er et behandlingssenter for barn i alderen 0-18 år, med alle typer diagnoser og motoriske problemstillinger. Fysioterapeutene våre er spesialister eller har videreutdanning i barnefysioterapi, lang erfaring og høy kompetanse innen arbeid med barn.

 

Bestill time
Ikon blomst

Intensiv habilitering

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter har avtale med Helse Vest RHF om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten innenfor delytelse N "Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning" for barn og unge 0-18 år med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov. 

Barn fra hele landet kan velge å motta intensiv habilitering ved Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter gjennom rett til valg av behandlingssted.

TURBO TRENINGSSENTER

Turbo er et tilrettelagt treningssenter for ungdom og unge voksne i alderen 14-35 år med funksjonsnedsettelse.

TURBO FOR UNGE

Turbo tilbyr undersøkelser og behandling hos høyt kvalifisert fysioterapeut med mastergrad i nevrologisk fysioterapi og spesiell interesse og kunnskap om de utfordringene ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. For ungdom og voksne i alder 18-35 år.

Behandling av motoriske problemstillinger

Barnas Fysioterapisenter og Turbo er et behandlingssenter for barn og unge i Bergen. Vi tilbyr også nevrologisk fysioterapi for unge voksne 18-35 år. Vår manuellterapeut tar imot pasienter i alle aldre. Målet vårt er å bidra til at våre brukere kan få hjelp til å utnytte sitt utviklingspotensiale maksimalt og oppnå best mulig funksjon i dagliglivet. 

  • BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI
  • NEVROLOGISK FYSIOTERAPI
  • MANUELLTERAPI

Kontakt oss gjerne på telefon!

Ring oss på 55 32 05 10

Gaver og donasjoner

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en ideell organisasjon som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til stiftelsens formål. Gaver og donasjoner tas imot med stor takknemlighet. Ønsker du å gi et bidrag for å hjelpe flere barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, kan du benytte kontonummer 9525 06 31414.

Du kan også velge å støtte oss med din Grasrotandel.

Trening gir mening